Herstelcoaching in Hoofddorp

Herstelcoaching Hoofddorp

Sommige mensen zitten niet lekker in hun vel en zijn zichzelf in de loop der jaren een beetje kwijtgeraakt. Ze weten niet goed wie ze zijn, en hun leven staat dan ook vaak in het teken van anderen. Zonder hierbij oog te hebben voor zichzelf. Wanneer dit op jou van toepassing is, kan het raadzaam zijn om op zoek te gaan naar wie jij nu eigenlijk bent. Dit omdat het belangrijk is om voor jezelf te kiezen en niet altijd voor de wensen en behoeften van de ander. Je kunt bijvoorbeeld eens op zoek gaan naar herstelcoaching in Hoofddorp. Tevens is het inzetten van herstelcoaching ook een optie op het moment dat je onlangs of in het verleden een ingrijpende gebeurtenis hebt meegemaakt.

Een ingrijpende gebeurtenis

Sommige gebeurtenissen die we mee maken in ons leven kunnen veel indruk maken. De ene gebeurtenis zal meer indruk maken op de een dan op de ander. Dit komt doordat ieder mens verschillend is. Soms kan een gebeurtenis zo heftig zijn, dat je dit als een traumatische ervaring beschouwt. Het kan zijn dat je er slecht van slaapt of dat er belemmeringen zijn in het functioneren in het dagelijks leven. Het is dan het overwegen waard om op zoek te gaan naar een passende vorm van therapie voor het verwerken van deze gebeurtenis. Je kunt dan bijvoorbeeld herstelcoaching in Hoofddorp gaan volgen. Herstelcoaching wordt gegeven door een herstelcoach.

Wat doet een herstelcoach precies?

Een herstelcoach kan jou helpen met de zoektocht naar je ware ik, maar ook met het verwerken van een traumatische gebeurtenis. Tevens kan een herstelcoach je motiveren om daadwerkelijk actie te ondernemen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je iets heel graag wil, maar dit niet durft of doet om welke reden dan ook. Een herstelcoach kan je dan motiveren om jou aan te sporen in het overgaan tot actie. Een herstelcoach motiveert mensen om dingen te ondernemen die hun herstel kunnen bevorderen. Wel zal je zelf tot actie over moeten gaan. Herstelcoaching kan op verschillende manieren gebruikt worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *