Grondwerk waterbouw

Grondwerk waterbouw

Nederland is beroemd door de grondwerk waterbouw en dit over de hele wereld. Nederlandse bouwkundig ingenieurs zijn actief bij het realiseren van stuwdammen en waterkeringen in verre landen. Dit komt mede door onze deltawerken. Vooral Neeltje Jans, de waterkering tussen de Oosterschelde en de Noordzee, heeft ons land op het gebied van grondwerk waterbouw op de kaart gezet. Bedenk dat de Italianen voor Venetië dolgraag zo’n dam willen hebben, evenals de Amerikanen voor New Orleans. Ondertussen moeten we realiseren dat de ontwikkelingen in de grondwerk waterbouw niet stilstaan.

Baggeren is ons vak

Wat velen niet weten is dat Nederlandse grondwerk waterbouw bedrijven over de hele wereld baggeren en opspuiten. Als voorbeeld die eilanden bij Dubai die van bovenaf gezien veel weg hebben van een palmboom, die zijn door Nederlanders gemaakt. Dus mocht je ergens een bouwwerk zien, en zeker als baggeren daar onderdeel van is, de kans is enorm groot dat er Nederlandse betrokkenheid bij de bouw is. Wij graven kanalen, diepen vaargeulen uit, en als de klant het wil maken wij een eiland, of polderen een stuk land in. Dat inpolderen is trouwens ook een oer-Hollandse vinding. Simon Stevin heeft de windmolen uitgevonden, daarmee water over de dijk pompen, het ontstaan van inpolderen is volledig Nederlands.

Wij vergeten het kleine niet

Met al deze knowhow over het grondwerk waterbouw hebben we geluk dat we Nederlanders zijn. Wij doen kleine klusjes zo netjes. Het valt op als een professioneel grondwerk bedrijf actief is geweest. Zorgvuldig met de maatvoering en de uitvoering ligt alles er netjes bij. Bijvoorbeeld sloten in het buitengebied die kaarsrecht lopen, en dijken die precies zijn. De kruin van de dijk is precies vlak, en het talud loopt mooi gelijkmatig. Omdat het zo gewoon is valt het niet meer op hoe netjes grondwerk in ons landje uitgevoerd wordt. Om te zorgen dat het netjes blijft, dus dat de grond niet wegloopt, zaaien we gras. Grondwerk is niet alleen mooi uitgevoerd als het net gedaan is, maar blijft mooi, jaar in jaar uit. Het is dus wijs om een professioneel grondwerk bedrijf in de arm te nemen als er grond verzet moet worden, al is het alleen al voor de maatvoering. Anderzijds is er soms geen keus. Bijvoorbeeld zelf een leiding door een dijk, of anders door de grond, spuiten. Dit is maar een kleine klusje, maar het moet wel gedaan worden door een professioneel machinist. Al met al ligt er in Nederland heel wat in de grond. Terwijl sommige landen nog een waterleiding, riolering, en een leiding waar aardgas doorheen gaat nog uit moeten vinden, is het voor ons zo gewoon om dat onder de grond te laten lopen. Zo zijn wij met grondwerk waterbouw de nr 1 en zullen dat blijven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *